معاونت تحقیقات و فن آوری

اخبارمرکز ویروس شناسی کاربردی

آرشیــو
1399/4/31 سه‌شنبه

آدرس بخش اداری مرکز: ساختمان پژوهشگاه، طبقه اول ،مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی

  آدرس آزمایشگاه تحقیقاتی ویروس شناسی : ساختمان مرکز نگهداری از حیوانات - طبقه اول

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد