قابلیت ها  این مرکز همچنین دارای زیرساخت های استخراج اسید نوکلئیک، انجام PCR به روش های استاندارد و نیز Real Time و ELISA می باشد. 
امکانات این مرکز جهت کشت انواع سلول و ویروس های مختلف مناسب می باشد و امکانات لازم جهت انجام تحقیقات در خصوص کشت باکتری و کلونینگ ژنها در این مرکز وجود دارد.
همچنین دارای فضاهای فیزیکی به عنوان دفتر، اتاق جلسات مرکز بوده و واجد تمامی تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات سرولوژی و بیولوژی مولکولار می باشد. از طرف دیگر با داشتن ارتباط با مرکز  حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه امکان انجام تحقیقات بیماری های ویروسی و سایر تحقیقات مرتبط نیز وجود دارد.  
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد