دپارتمانهای تحقیقاتی 1.    بخش کشت سلول و ویروس: در این بخش قابلیت رشد و بررسی انواع ویروس های بیماری زا وجود دارد. این بخش از نظر بررسی اثرات مختلف مواد و داروهای ضد ویروسی و همچنین جهت تحقیقات تولید واکسن توانمندی ویژه ای دارد.
2.    بخش واکسن: در بخش واکسیناسیون با همکاری محققان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی کشور تحقیقات مختلفی در خصوص تولید کاندیدهای مناسب واکسن جهت پیشگیری از عوامل ویروسی ارزیابی می گردند
3.    بخش تشخیص: از آنجاکه شناسایی سریع و دقیق عوامل ویروسی اهمیت ویژه ای دارد، این قیمت با امکانات مناسب مولکولی قابلیت شناسایی انواع عوامل بیماریزای ویروسی در کمترین زمان ممکن را دارد.
4.    ارتقای سلامت و بهداشت عمومی در بیماری های ویروسی با هدف انجام مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت در زمینه بیماریهای ویروسی، 
5.    بخش فاژ درمانی: در این قسمت انواع ویروس های ضد باکتریایی مورد مطالعه قرار گرفته و قابلیت آنها جهت مقابله با باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک ارزیابی می گردند.
6.    بخش ویروس های ضد سرطان: در این بخش ویروس های غیر بیماری زا با توانمندی کنترل تومورهای سرطانی ارزیابی شده و مطالعه می گردند
7.    بخش طب سنتی: در این بخش اثر گذاری انواع مواد و داروهای گیاهی و سنتی بر عفونت های ویروسی با هدف بهره مندی از روشهایی علمی و مبتنی بر شواهد ایرانی و سنتی و نعمتهای الهی گیاهان دارویی موثر بر بیماریهای ویروسی بررسی می گردد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد