معرفی مرکز تاریخچه مرکز
مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) بوده که در سال 1388 موفق به اخذ موافق اصولی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گردیده است. 
این مرکز بر اساس ماموریت های ابلاغی دانشگاه و رسالت های علمی خود انجام تحقیقات هدفمند و مورد نیاز جامعه و همچنین ماموریت های سازمانی ابلاغ شده را در برنامه فعالیتهای خود قرارداده است. با توجه به اهمیت بیماری های ویروسی و تهدید این نوع بیماری ها برای سلامت جامعه مرکز ویروس شناسی با ارائه خدمات به مراکز بیمارستانی و انجام تحقیق جهت مقابله با این بیماریها را از جمله ماموریت های اصلی خود می داند. تلاش محققان این مرکز ایجاد ارتباط بین دو بخش علمی بالینی و علوم پایه در زمینه تحقیقات است و در این مرکز، بستری برای متخصصین هر دو گروه فراهم آمده است. 

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد