پژوهش این مرکز دارای اعضاء و همکاران جهادگر پرتلاش در قالب محققان پژوهشی متشکل از:  اساتید دانشگاه در رشته ویروس شناسی، ایمنی شناسی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک انسانی، متخصصان عفونی و .... می باشد. 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد