اخبار و اطلاعیه ها

8بهمن« فرصتها و چالشهای هوش مصنوعی در سلامت دیجیتال »
  • 867
  • .
  • .

« فرصتها و چالشهای هوش مصنوعی در سلامت دیجیتال »
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر