اخبارمرکز فیزیولوژی ورزش

19مهرورزش  در  طول  هفته  یا  آخر  هفته؟
  • 280
  • .
  • .

خلاصه متن : ورزش چه در طول هفته، و چه در آخر هفته برای زندگی سالم و کاهش مرگ و میرهای بیماری های مزمن ضروری است.

ورزش  در  طول  هفته  یا  آخر  هفته؟
افراد بزرگسال که 150 دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی متوسط تا  شدید ( یا 75 دقیقه فعالیت شدید) در هفته انجام می دهند فواید سلامتی مشابهی را چه در صورتی که جلسات فعالیت بدنی در طول  هفته تقسیم شده باشد، یا بصورت متمرکز در آخر هفته باشند، تجربه می کنند. 
مطالعه کوهورت آینده  نگر انتشار  یافته  در سال 2022 توسط محققان دانشگاه های هاروارد، و سائوپائولو  برزیل با استفاده  از  اطلاعات ملی 350978 نفر طی سال  های 1997  تا سال 2013 و بررسی  مرگ  میرهای  اتفاق افتاده  در  این  بازه  زمانی و  تا دسامبر سال  2015 نشان داد که ارتباط منفی بین کل مرگ و میرهای ناشی  از  بیماری قلبی عروقی و  سرطان  با الگوی فعالیت بدنی چه  در ایام  هفته و  چه در آخر هفته وجود دارد. براساس یافته های این  پژهشگران عنوان شده  است که داشتن الگوی خاص فعالیت ورزشی در طول  عمر برای زندگی سالم ضروری است.

منبع:
Dos Santos, M., Ferrari, G., Lee, D. H., Rey-López, J. P., Aune, D., Liao, B., ... & Rezende, L. F. Association of the “Weekend Warrior” and Other Leisure-time Physical Activity Patterns With All-Cause and Cause-Specific Mortality: A Nationwide Cohort Study. JAMA Internal Medicine. JAMA Intern Med. Published online July 5, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.2488

ترجمه  از  بهزاد بازگیر(PhD فیزیولوژی ورزش)، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش،  پژوهشکده  سبک  زندگی، دانشگاه  علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 
كلمات كليدي : مرکز تحقیقاتی فیزیولوژی ورزش
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو