اخبار مراکز تحقیقاتی

20خردادافتتاحیه دوره تخصصی “تهدیدات شیمیایی در حوزه سلامت” صنعت نفت
  • 1393
  • .
  • .دوره آموزشی پنج روزه “تهدیدات شیمیایی در حوزه سلامت” برای متخصصان و کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت توسط قطب آموزشی، پژوهشی و‌درمانی آسیبهای شیمیایی و با همکاری معاونت های سلامت و انرژی سازمان پدافند غیرعامل در بیمارستان تخصصی صنعت نفت تهران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ آغاز گردید.

در مراسم افتتاحیه این دوره جناب آقای دکتر هاشمی مدیرعامل محترم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بر رویکرد این سازمان در جهت ارتقای آمادگی پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت در پاسخ به حوادث سازمان تاکید کردند.
همچنین آقای دکتر حسن باقری جانشین قطب آموزشی، پژوهشی و‌درمانی آسیبهای شیمیایی ضمن معرفی قطب و فعالیتها و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج) در حوزه مدیریت درمان پیش بیمارستانی و بیمارستانی در حوادث شیمیایی، آموزش و توانمندسازی پرسنل سازمانها و صنایع مختلف را از ماموریتهای اصلی قطب و مورد درخواست سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان نمودند.
ایشان ضمن معرفی دوره، مباحث ارائه شده را در پنج محور ذیل تشریح نمودند:
_مدیریت پیش بیمارستانی حوادث شیمیایی در مراکز درمانی _مدیریت بیمارستانی حوادث شیمیایی در مراکز درمانی
_ملاحظات روانی و حقوقی در حوادث شیمیایی
_خطرشناسی HAZMAT در صنعت نفت
_سناریونویسی و تمرینات پاسخ پزشکی به HAZMAT
لازم به توضیح است در این دوره پنج روزه بیش از ۴۰ نفر از پرسنل صنعت نفت شرکت خواهند داشت.
كلمات كليدي : تهدیدات شیمیایی در حوزه سلامت , آسیبهای شیمیایی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر