اخبار مراکز تحقیقاتی

29آبانبه مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
  • 1361
  • .
  • .

در پی هماهنگی های صورت گرفته و بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی جمعی از کودکان مهد کودک بقیه ا...(عج) از کتابخانه دانشگاه بازدید نمودند. در این بازدید پرسنل محترم کتابخانه با تهیه بسته فرهنگی از این عزیزان استقبال و آنها را به مطالعه کتاب و فواید آن تشویق نمودند.
                                                                                                                                                                                                             معاونت تحقیقات و فن آوری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر