اخبار مراکز تحقیقاتی

16آبانکادمی کانون پتنت ایران برگزار میکند.
  • 1052
  • .
  • .
Conversation opened. 1 read message.
Skip to content

Compose

Labels

Inbox
76
Starred
Snoozed
Sent
Drafts
2
خرید
علم سنجی
علوم اعصاب
مومنی
More
 
Meet
Hangouts
Collapse

HangoutsMore
6 of 487


Print all
In new window

مدرسه پاییزه - ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی‎‎ 

مدرسه پاییزه 
ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
آکادمی کانون پتنت ایران، با همکاری مرکز مالکیت فکری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، اقدام به برگزاری یک مدرسه پاییزه مالکیت فکری ویژه محققین دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده است. این مدرسه که متشکل از هفت وبینار با عناوین مختلف مالکیت فکری و با تمرکز ویژه بر ثبت اختراع است، ترغیب برای استفاده از سیستم پتنت، هم برای حفاظت از دستاوردهای فناورانه و هم برای انجام پژوهش‌های کاربردی و خلق ثروت از آن‌ها را هدف قرار می‌دهد.
در این مجموعه، در صدد آن هستیم که با بیانی ساده به طرح مفاهیم مالکیت فکری و ثبت اختراع پرداخته و هم از دید سهولت در انجام و هم از منظر حفاظت از دستاوردها، نگاهی عملیاتی نسبت به دستاوردهای پژوهشی داشته باشیم. اولین رویداد از مدرسه پاییزه که در مورخ هشتم آبان‌ماه و با عنوان «بررسی سیاست‌های مالکیت فکری رایج در دنیا» برگزار می‌گردد، به صورت خاص بر حوزه سیاست‌گذاری متمرکز شده و کارشناسان مالکیت فکری و مدیران فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را خطاب قرار می‌دهد. در این وبینار، با بیان سیاست‌های متداول مالکیت فکری در دانشگاه‌های جهان، بر لزوم دنبال نمودن یک سیاست روشن و منعطف در دانشگاه‌های کشور و همچنین اثرات آن بر ترویح نوآوری و ثبت اختراع می‌پردازیم.
 
 
http://www.linkedin.com/in/iran-patent-center-academy
https://patentoffice.ir/page/5206
https://www.instagram.com/ipkanoon.academy/
 https://www.aparat.com/academypatentoffice
LinkedIn
Instagram
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر