اخبار مراکز تحقیقاتی

26آذرمدرسه کارآفرینی و تجاری سازی
  • 2165
  • .
  • .کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بقیة الله (عج) با همکاری مرکز نانوبیوتکنولوژی در سطح شبکه همکار برگزار می کند.
لینک دسترسی http://vc.bmsu.ac.ir/r9ju6kz53f2r
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر