اخبار و اطلاعیه ها

26بهمنکارگاه ارتقاء فرآیند جاری در حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری
  • 3183
  • .
  • .کارگاه ارتقاء فرآیند جاری در حوزه معاونت تحقیقات و فن آوری با حضور جناب آقای دکتر حمید سوری، معاون محترم تحقیقات جناب آقای دکتر عباسعلی ایمانی فولادی به همراه مدیران و پرسنل معاونت تحقیقات دانشگاه در روز سه شنبه 1401/11/25 ساعت 14/30 - 12/30 در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه به صورت
Work Shop برگزار گردید.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر