اخبار و اطلاعیه ها

26بهمنجلسه کمیته اجرایی سلول درمانی تومورهای مغزی و نخاعی
  • 2741
  • .
  • .اولین جلسه کمیته اجرایی درمان تومورهای مغزی
نخاعی با استفاده از NK در بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج) با حضور معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) به همراه کارگروه سلول درمانی ضایعات مغزی و نخاعی « رویان بقیه ا... (عج) » ، اساتید و مدیریت محترم درمان بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج) در روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 ساعت 11-10 برگزار گردید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر