اخبار و اطلاعیه ها

25بهمنبرگزاری شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه 25 بهمن ماه
  • 2672
  • .
  • .شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 ساعت 12/30-11 با حضور فرمانده محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی و معاون محترم
 تحقیقات و فن آوری دانشگاه جناب آقای دکتر عباسعلی ایمانی فولادی و جمعی از اساتید و مدیران مربوطه برگزار گردید.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر