اخبار و اطلاعیه ها

4بهمنانتخاب مجله طب نظامی دانشگاه بقیه ا... بعنوان مجله فارسی زبان برتر در 28مین جشنواره رازی
  • 1579
  • .
  • .مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) بعنوان مجله فارسی زبان برتر در بیست و هشتمین جشنواره تحقیقات و فناوری
علوم پزشکی رازی انتخاب و به معاون محترم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر ایمانی فولادی اهدا گردید.
كلمات كليدي : بیست و هشتمین جشنواره رازی , مجله برتر فارسی , معاونت تحقیقات دانشگاه بقیه الله , طب نظامی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر