اخبار و اطلاعیه ها

19ديجلسه شورای پژوهش دانشگاه درتاریخ 19/10/1401
  • 754
  • .
  • .جلسه شورای پژوهش دانشگاه درتاریخ 19/10/1401 ساعت 8 با حضور معاون محترم تحقیقات و معاونین پژوهش دانشکده ها و مسئولین مراکز تحقیقاتی دانشگاه و جمعی اعضاء هیات علمی برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر