اخبار و اطلاعیه ها

16خردادتقدیم لوح و تقدیر نامه اشراف فرماندهی کل سپاه به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه
  • 713
  • .
  • .

در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۱ لوح و تقدیر نامه معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه بر اساس ارزیابی انجام شده مبتنی بر فرآیند اشراف فرماندهی کل سپاه در وضعیت و عملکرد سال 1399 مفتخر به کسب « موفق ترین معاونت تحقیقات و فن آوری، در سطح رده های عمده » یازدهمین جشنواره مالک اشتر فرماندهی کل سپاه توسط معاون محترم طرح و برنامه و دبیر اشراف دانشگاه به معاون تحقیقات و فن آوری تقدیم گردید. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر