10مهردرباره کتابخانه
 • 217
 • .
 • .

درباره کتابخانه

کتابخانه مرکزی دانشگاه با استانداردسازی امکانات و خدمات خود و با ایجاد بستری مناسب برای کاربران و تمامی ذینفعان خود در جهت جلب رضایت آنان، در مسیر تعالی مستمر در ارائه خدمات کتابخانه‌ای با هدف فراهم نمودن منابع علمی و پژوهشی مرتبط با رشته های موجود در دانشگاه و تسهیل دسترسی آنها برای مراجعه کنندگان و ارتقای سطح کیفی خدمات در جهت تحقق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی به‌طور رسمی فعالیت خود را در سال 1397آغاز کرده است. این کتابخانه شامل کتابخانه های دانشکده‌های پزشکی، داروسازی، پرستاری و بهداشت می باشد. منابع اطلاعاتی موجود کتابخانه کتاب فارسی و لاتین ،پایان نامه ، کتاب الکترونیک است که براساس رده بندی NLM طبقه ‌بندی شده‌ اند.نرم افزار مورد استفاده در کنتابخانه پارس آذرخش می باشد.

اهداف و رسالت ها

کتابخانه مرکزی دانشگاه با استانداردسازی امکانات و خدمات خود و با ایجاد بستری مناسب برای کاربران و تمامی ذینفعان خود در جهت جلب رضایت آنان، در مسیر تعالی مستمر در ارائه خدمات کتابخانه‌ای گام برمی‌دارد.
اهداف بلند مدت:

 • ارتقای مستمر خدمات و فعالیت‌های کتابخانه جهت دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی
 • بکارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی در ارائه خدمات کتابخانه‌ای
 • گسترش ارتباط و همکاری بین کتابخانه‌ای به منظور تامین منابع و اطلاعات مورد نیاز کاربران
 • ایجاد امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دسترسی به منابع اطلاعاتی کتابخانه
 • توسعه مستمر منابع اطلاعاتی دیجیتالی
 • ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به طیف وسیعی از منابع کتابخانه‌ای
 • تلاش در جهت بهبود و توسعه فضای فیزیکی کتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی
 • اطلاع رسانی و ارائه خدمات از طریق تلفن گویا، پیام کوتاه، وب سایت کتابخانه و کتابخانه دیجیتال

اهداف کوتاه مدت :

 • تامین منابع علمی مرتبط با رشته‌های تخصصی موجود در دانشکده بر مبنای شناسایی نیاز اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده
 • تهیه راهنماها و بروشورها به صورت چاپی و الکترونیکی به منظور آگاه نمودن کاربران از منابع و خدمات کتابخانه
 • بهبود وضعیت فرآیندهای انجام کار در کتابخانه
 • تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق کاربران
 • وجین دوره‌ای کتاب‌ها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه
 • تکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطلاعات موجود در نرم افزار کتابخانه
 • بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف در جهت شناساندن امکانات و خدمات کتابخانه به استفاده کنندگان

بیانیه رسالت:

کتابخانه مرکزی دانشگاه در راستای تجلی اهداف و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ماموریت دارد که :

 • به ارائه خدمات کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی بپردازد.
 •  نسبت به شناسایی و تامین نیازهای اطلاعاتی تمامی اعضای تحت پوشش خود اعم از اساتید، کارکنان و دانشجویان اقدام نماید.
 • از طریق توسعه و استانداردسازی خدمات و سرویس‌های موجود، بستر مناسب برای بهره‌گیری کاربران خود را از خدمات این کتابخانه فراهم آورد.
 • در ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دانشکده تلاش نماید و در حد توان و امکانات خود برای تجلی اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و دانشکده برنامه‌ریزی نماید.
 • از طریق ارائه برنامه‌های همگام و هم راستا با اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و دانشکده، موجبات پیشرفت علمی، پژوهشی و فرهنگی تمامی کاربران خود را فراهم آورد.

بیانه ارزش‌ها:

کتابخانه مرکزی ارزش‌های زیر را با جدیت دنبال می‌کند:

 • حفظ ارزش‌های والای انسانی در ارائه خدمات به کاربران و تکریم کلیه مراجعه‌کنندگان به کتابخانه
 • رعایت آداب و اخلاق حرفه‌ای کتابداری در ارائه خدمت به کاربران
 • صرفه‌جویی در وقت کاربران و در اختیار قرار دادن بهترین خدمات با توجه به امکانات و توانمندی کتابخانه

 
امتیاز دهی