اخبار و اطلاعیه ها

12شهريورخرید منابع جدید کتابخانه
  • 37
  • .
  • .

منابع جدید خریداری شده از نمایشگاه کتاب سال 1402 تحویل کتابخانه مرکزی گردید.از جمله عناوین خریداری شده میتوان به : ترجمه هارسون 2023، گایدلاینها ، سطر به سطر ها ، پروگنوزها ، سیب سبز و ... اشاره کرد. دانشجویان می توانند برای استفاده و امانت کتب مذکور به کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر