اخبار و اطلاعیه ها

26آذرجشنواره تحقیقاتی باقرالعلوم (ع) در سال 98
  • 3033
  • .
  • .

                                                              
نهمین جشنواره تحقیقاتی باقرالعلوم (ع) در روز دوشنبه 98/9/25 در سال همایش صدرا با حضور مسئولین محترم لشکری و کشوری، اعضای محترم هیأت علمی، محققین و پژوهشگران و کلیه کارکنان با محور های زیر برگزار گردید.

افراد حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جشنوراه:

شرکت های دانش بنیان

مؤلفین کتب در حوزه علوم پزشکی

رتبه های برتر در جشنواره‌های علوم پزشکی داخل و خارج از سپاه

صاحبان اختراعات، ابداعات و ابتکارات در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی

اعضای هیئت علمی و محققین برگزیده در حوزه پژوهش های کاربردی

مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشجویان، سربازان نخبه و کسر خدمت حوزه علوم پزشکی

محققین طرح‌های تحقیقاتی برگزیده و تحول آفرین در مجموعه بهداری‌های سپاه

نشریات برتر رده های مختلف سپاه در حوزه علوم پزشکی

محققین برتر در زمینه مدیرت دانش (تجربه نگاری، اندیشه ورزی)

و در پایان از نفرات برگزیده هر محور تقدیر صورت گرفت.
 

كلمات كليدي : جشنواره , جشنواره باقرالعلوم (ع) , هفته پژوهش
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر