اخبار و اطلاعیه ها

19آذرمسابقه هفته پژوهش
  • 1940
  • .
  • .

مسابقه مالکیت فکری و اخلاق در پژوهش (ویژه اعضای محترم هیات علمی ، محققین ، کارکنان ، دانشجویان) به مناسبت هفته پژوهش
لطفا پاسخ نامه را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمائید.


baqbagheralolum@gmail.com

آخرین مهلت ارسال پاسخ نامه : یکشنبه 98/9/24


 توجه : شرکت در هر دو مسابقه ملاک تعیین نفرات برگزیده میباشد.

فایل منبع ازمون مالکیت فکری
فایل منبع اخلاق در پژوهش
فایل سوالات مالکیت فکری
فایل سوالات اخلاق در پژوهش
فایل پاسخنامه

 
كلمات كليدي : مسابقه , هفته پژوهش
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر