کارگاه ها کارگاه ها: 
به منظور ایجاد  و ارتقا آگاهی محققین و جامعه دانشگاهی با مفاهیم مالکیت
فکری ، دفتر ثبت اختراعات دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاههای مالکیت فکری در دانشگاه و یا پژوهشگاه می نماید .این کارگاهها شامل  مباحث:  آشنایی با مفاهیم اولیه مالکیت فکری، پیامدهای ناشی از حقوق مالکیت فکری،اصول  داوری مالکیت فکری ویژه داوران، انواع مالکیت فکری و حوزه تحت پوشش آنها، ...می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد