آموزش

آیا هر ایده نو قابلیت ثبت اختراع دارد؟ 


شرایط لازم جهت تعیین یک يك اثر به عنوان پتنت:١.اثر بایستی در سطح جهاني، نو و جديد باشد.
٢. بايد دارای نوآوري باشد یعنی در مقايسه با  آثار قبلي دارای خلاقیت باشد، بدين معني که ابتکار به کار رفته در  اختراع   از نظر شخصی که صاحب دانش در حد متوسط در زمینه مربوطه هست بدیهی محسوب نشود.
٣. بايد  کاربرد صنعتي و قابليت ساخته شدن و استفاده در صنعت را داشته باشد، شكل عملي از يك دستگاه يا زير مجموعه اي از يك فرايند صنعتي را ارائه دهد. در صورتيكه کاربرد صنعتي نداشته باشد فاقد قابلیت ثبت اختراع به حساب می آید.
4- افشای دقیق و کامل
شرط جدید بودن یک اختراع یا خلق آن برای اولین بار را، بدون در نظر گرفتن محدودیت جغرافیایی به خاطر بسپارید.
لازم است مخترعین گرامی بدانند که شرط  بند ه از قانون فوق - مبنی بر نو بودن موضوع  است و مشمولیت جهانی دارد یعنی در خواست ثبت اختراع  محصول یا فرایندی که د رکشورهای دیگر بوده ولی برای اولین بار درایران به تولید یا دسترسی رسیده، برداشت صحیحی نمی باشد و نمی تواند هیچگونه حق مالکیتی به چنین  ادعایی اعطا نماید  و نقص حقوق مالکیت فکری محسوب می شود.ثبت اختراع در ایران تابع قوانین بین المللی بوده لذا  قبل از اقدام برای ثبت  موارد فوق را ملاحظه نمایند و در صورت داشتن شرایط شروع به اقدام  ثبت نمایند .

مدارک و مستندات لازم جهت ثبت اظهارنامه اختراع 
 
اظهارنامه اختراع از دو بخش تشکیل شده است.
الف-  مشخصات مالک و مخترع
ب -  ضمائم اظهارنامه ( شامل:  1- ادعانامه اختراع 2- شرح و توصیف اختراع 3- خلاصه توصیف اختراع 4- نقشه فنی و یا الگوریتم اختراع 5- مدارک هویتی مخترع / مخترعین 6- وکالتنامه (درصورتیکه ثبت اختراع به نمایندگی از مخترع توسط وکیل او انجام می شود))

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد