معرفی

ثبت اختراعات

معرفی و اهداف

مدیریت توسعه فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با هدف بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی ها و پتانسیل‌های بالای علمی دانشگاه و برقراري ساختاري حمايتي براي فعاليتهاي علمي و بهره‌برداري از آن توسط دانشگاه و محققين،در حوزه ثبت اختراع ومالکیت فکری، اقدامات ذیل را انجام می دهد:
 
•      ارزيابی و داوری علمی ایده‌ها و اختراعات جهت صدور تأییدیه علمی
•      پیگیری اخذ تائیدیه اولیه علمی داوری ایده های ثبت شده جهت تسهیل روند ثبت اختراع
•      پیگیری اخذ حمایت برای محققین متقاضی ثبت پتنت بین المللی
•      معرفی  اختراعات برتربه مجموعه مراکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه جهت راهنمایی امور تجاری سازی اختراعات ثبت شده
•      برگزاری كارگاه‌های توجیهی جهت ثبت داخلی نوآوری‌ها و اختراعات و نیز انجام ثبت اختراع درخارج از كشور

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد