اخبار و اطلاعیه ها

28ارديبهشتنشست تخصصی و راهبردی معاونت دانش و پژوهش با دانشگاه
  • 1880
  • .
  • .

نشست تخصصی و راهبردی معاونت دانش و پژوهش با دانشگاه
در راستای ارتقای همکاری های معاونت های ستادی سپاه با دانشگاه، نشست تخصصی و راهبردی فی مابین مدیران و  کارشناسان معاونت دانش و پژوهش با مدیران معاونت تحقیقات و فناوری در حضور معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و جانشین محترم معاونت دانش و پژوهش سپاه در روز دوشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۷ در دانشگاه برگزار شد.
در این راستا توافقات خوبی در مورد برنامه های پنج ساله هفتم و برش برنامه های سال ۱۴۰۱ انجام گرفت. نهایتا مقرر گردید دانشگاه تمام ظرفیت های تحقیقاتی خود را در جهت اجرای برنامه های تدوین شده و در راستای شعار سال بسیج نموده و معاونت های ستادی با محوریت معاونت دانش و پژوهش سازوکار های حمایتی را هماهنگ نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مقالات یا اخبار زیر را نیز مطالعه نمایید

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد