اخبار و اطلاعیه ها

18دياولین جلسه فاز سوم کارآزمایی بالینی
  • 1875
  • .
  • .

خلاصه متن : جلسه کنترل و پایش واکسن نورا (Noora vaccine)

پس از تایید آنالیز اولیه فاز 2 کارآزمایی بالینی واکسن نورا توسط سازمان غذا و دارو کمیته ملی اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین جلسه Dsmb با حضور ناظران مالی و مدیران مربوط جهت  شروع فاز سوم کارآزمایی تشکیل شد. در این جسله توسط مسئول محترم فنی کارآزمایی بالینی (CRO) جزئیات پروتکل فاز ارائه چگونگی اجرای آن قرار گرفت
با توجه به مطمئن بودن واکسن در نورترکیب پیشنهاد شد، داوطلبین 12-8 سال جهت تزریق بوستر نیز به صورت متمم وارد مطاله شوند در این زمینه در خواست و پیگیری به سازمان غذا ودارو ارسال شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مقالات یا اخبار زیر را نیز مطالعه نمایید

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد