اخبار و اطلاعیه ها

20مهرجلسه هم اندیشی مسئولین بهداشت و درمان نیروی انتظامی ناجا با معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
  • 1578
  • .
  • .

جلسه هم اندیشی مسئولین بهداشت و درمان نیروی انتظامی ناجا با معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
با حضور معاون محترم بهداشت، درمان نیروی انتظامی و مدیران کل حوزه های مختلف آن در دانشگاه و معاونت تحقیقات و فن آوری و پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) ضمن ارائه توانمندی های هر دو نهاد در حوزه های مختلف تحقیقات و فن آوری و آموزش مقرر شد:

1- دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) بعنوان معین پژوهشکده نیروی انتظامی در کمیته اخلاق وزارت بهداشت، از پروژه های تحقیقاتی حمایت و نظارت داشته باشد.
2- با حضور نمایندگان طرفین در زمینه تنظیم سند همکاری در حوزه های پژوهشی و آموزشی کارشناسی لازم را انجام داده به کارگروه مشترک ارائه می نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مقالات یا اخبار زیر را نیز مطالعه نمایید

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد