اخبار و اطلاعیه ها

11مردادجلسه کنترل و پایش واکسن نورا (Noora vaccine)
  • 3146
  • .
  • .جلسه کنترل و پایش واکسن نورا (Noora vaccine) در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ با حضور اعضاء تیم عالی ناظرین وزارت بهداشت (DSMB)، تشکیل شد . در این جلسه توسط ریاست دانشگاه از زحمات آقای دکتر علیرضا حسینی در مراحل تصویب طرح کارآزمایی بالینی در وزارت بهداشت تقدیر شد . همچنین ضمن خیر مقدم به آقای دکتر مساعد، برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند. در جلسه گزارش از وضعیت تزریق دوم فاز یک کارآزمایی بالینی واکسن نورا ارائه شد. تاکنون ۲/۳ داوطلبین دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند، خوشبختانه، عمده عارضه در افراد بصورت درد ضعیف موضعی محل واکسن بوده است که نشانه مطمئن بودن واکسن می باشد در ادامه جلسه اعضاء دیدگاههای تخصصی خود را در خصوص نحوه ادامه مطالعه ارائه نمودند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

مقالات یا اخبار زیر را نیز مطالعه نمایید

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد