اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب

29بهمنوبینار «مقاله بنویسیم؟! ننویسیم؟!»
  • 94
  • .
  • .

وبینار با موضوع:

«مقاله بنویسیم؟! ننویسیم؟!»

سخنران: دکتر هدایت صحرایی
چهارشنبه 1399/12/6 ساعت 10
لینک شرکت در وبینار:
http://vc.bmsu.ac.ir/r6qib78v4gro

(شرکت برای عموم آزاد و رایگان است)
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو