اخبار مرکز تحقیقات علوم اعصاب

21بهمنثبت اختراع دستگاه القاگر مؤلفه های نوروبیولوژیک ترس توسط مرکز علوم اعصاب
  • 349
  • .
  • .

دستگاه القاگر مؤلفه های نوروبیولوژیک ترس

محققان مرکز تحقیقات علوم اعصاب موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع «دستگاه القاگر مؤلفه های نوروبیولوژیک ترس» شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو