آموزش

فعالیت های آموزشی مرکز:

1- برگزاری دورهای عرضی، تخصصی و مهارتی در حوزه نوروبیولوژی جنگ نرم

2- برگزاری  دوره های دکترای  علوم اعصاب

3-  برگزاری دوره های دکترای پژوهش  محور علوم اعصاب

4- برگزاری سمینارها، کارگاههای اموزشی و تونمند سازی در حیطه ماموریتهای مرکز

5- برگزاری دورهای عرضی، تخصصی و مهارتی دفاع پزشکی در حوادث CBRNe
6- برگزاری  رشته پزشکی مولکولی در مقطع Ph.D که بطور سالانه
7- برگزاری دوری کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت
برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی علوم اعصاب 


آئین نامه دوره دکتری پژوهشی 
 
امتیاز دهی