اخبارمرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی

7آذرمعرفی کتاب نانوتروا
  • 108
  • .
  • .

Nanoterova
این کتاب روایتی است از توسعه وتجارت سازی یک فنآوری دارویی
موضوع کتاب: خاطرات آقای دکتر محمودرضا جعفری ( داروسازی ایران)
ناشر: الگونگار پیشرفت
نویسندگان: سیدمجتبی قافله باشی ؛ سعید حسین رفیعی
شماره کتابشناسی ملی: 5432812
چاپ نخست در پاییز 1397
کتاب دارای هفت فصل و 120صفحه با پیوست
فصل اول: شکل گیری ایده
*آغاز کتاب با دوران تحصیل و سپس دانشگاه و روایاتی مستقیم از زمان سربازی و کار ایشان همراه است و سپس ادامه تحصیل در دانشگاه ساسکاتچوان کانادا Saskatchewan و کار بر سامانه دارورسانی هوشمند Targeting Drug Delivery از طریق لیپوزوم و تلاش ایشان در دوران دانشجویی و شوق بازگشت به وطن تا تاسیس مرکز تحقیقات علوم داروی مشهد.
فصل دوم: از تاسیس شرکت همکاری با صنعت
*تلاش در جهت تولید داروی دوکسوروبسین در مقیاس صنعتی و به کارگیری خط تولید گروه دارویی سبحان تا چالش در حوزه مدیریت مالی و صنعت و سرمایه گذاری و ریسک پذیری تا تاسیس شرکت اکسیرنانوسینا؛ که تجربیات این فصل برای پژوهشگران قابل تامل و تجربه نگاری است در صفحه(39).
فصل سوم: پیش نیازهای تولید وکسب مجوزها
*خواندن این فصل در گرفتن موافقت اصولی تا پروانه ساخت (مواردی چون گرفتن GMP و DHS و داشتن اتاق تمیز و گزینه ای به نام تحریم...) و تفاوت کاردرمقیاس آزمایشگاهی تا صنعت را تجربه می کند.
فصل چهارم: ناپایداری های کسب وکار
*تلاش در جهت تولید سیناکورکومین تا تجربیات درمواجهه با کار قیمت گزاری و نظام توزیع و کار در محیط استیجاری و افزایش سهم (بخوانید سهم خواهی) در قراردادها تا جایگرینی میسل ها به جای لیپوزوم.
فصل پنجم: سازماندهی مجدد و تثبیت بازار
*گرفتن همیارجدید در سپردن مدیریت جهت نظارت کامل و ایجاد استقلال در بخش مالی و ستادی؛ رقابت با شرکت های دیگر؛ مساله افزایش قیمت و بالارفتن دلارو فروش.
فصل ششم: از بحران بازار تا گشایش
*چالش داخلی با شرکت های پخش دارو تا چالش خارجی در حوزه علمی دارو و اثبات علمی و مساله و دست داشتن رقبا در ایجاد چالش ؛ ورود به ساخت واکسن سالک؛ تا تولید پیروزمندانه ژل نانولیپوزومال آمفوتریسین بی؛ تا پخش برون مرزی آن.
فصل هفتم: برای آینده
*موانع انتقال محصول به خارج مانند مدارک ومستندات، بازاریابی، قیمت، نماینده علمی و فروش، تبلیغات و...
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد