عملکرد و برنامه ها
عملکرد سه سال گذشته مرکزتحقیقات علوم میکروبی
 
برنامه ردیف
تربیت دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد- دکتری) 1
انتشار مقالات متعدد در نشریات و مجلات معتبر(364 مقاله) 2
اصلاح و نهایی سازی نقشه راه مرکز تحقیقات علوم میکروبی 3
تصویب سه برنامه استراتژیک در راستای پروژه های ماموریت محور شامل
1) سامانه تشخیص توکسین  2) سامانه تشخیص عوامل بیولوژیک 3) سامانه پیشگیری و درمان عوامل عفونی
4
تصویب پروژه های ماموریت محور در راستای نیازهای سپاه 5
انجام پروژه های تحقیقاتی معاونت تحقیقات صنعتی و ارائه محصول 6
تشخیص موارد متعدد نمونه مشکوک ارسالی از سازمان های کشوری و لشکری 7
مشاوره تخصصی به نهادها و سازمانهای مرتبط در حوزه دفاع میکروبی 8
ترسیم درختواره دانشی مرکز تحقیقات علوم میکروبی 9
تصویب و اجرای 11 طرح تحقیقات صنعتی در زمینه های غیر کرونایی و ماموریت محور 10
تصویب و اجرای 11 طرح تحقیقات صنعتی در زمینه کرونایی و ماموریت محور 11

برنامه 5 سال آینده مرکزتحقیقات علوم میکروبی
 
برنامه ردیف
طراحی و ساخت آزمایشگاه مرجع با سطح ایمنی ۳ جهت تشخیص عوامل بیولوژیک
1
تولید کیت های تشخیصی ( نواری،.....) برای عوامل بیولوژیک (باکتری،قارچ) و توکسین های باکتریایی و قارچی 2
پیشگیری و درمان عوامل بیولوژیک (باکتری،قارچ) و توکسین های باکتریایی و قارچی 3
ارائه برنامه نرم افزاری جهت تشخیص و درمان عوامل بیولوژی 4
ارتقاء اعضای هیئت علمی و پرسنل مرکز در جهت اجرای پروژه های ماموریت محور
5
تربیت داشجوی تحصیلات تکمیلی بر حسب ماموریت های مورد نیاز 6
افزایش فضای آزمایشگاه جهت رسیدن به اهداف مورد نظر 7
ایجاد یک تیم تخصصی رصد و پایش (آینده پژوهی )
8

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد