اخبار مرکز آسیبهای شیمیایی


مراسم تقدیر از سخنرانان OPCW مراسم تقدیر از مدرسین دوره آموزشی بین المللی opcw با حضور جناب آقای دکتر متولیان جانشین فرماندهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، جناب آقای دکتر قانعی رئیس قطب آموزشی، پژوهشی و درمانی آسیب های شیمیایی، جناب آقایدکتر صمدی نیا رئیس بیمارستان علوم پزشکی بقیه الله و جناب آقای دکتر حسن باقری رئیس مرکز آسیب های شیمیایی در روز یکشنبه مورخ 10 دی ماه در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله انجام شد.


 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو