اخبار مرکز آسیبهای شیمیایی

30آبانوبینار آموزشی آشنایی با مفاهیم داده کاوی و کاربردهای پزشکی و زیستی
  • 109
  • .
  • .

كلمات كليدي : داده کاوی
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد