پژوهش •    جذب نیروی کسر خدمت و جایگزین خدمت در راستای اهداف پژوهشی مرکز
•    ارتقاء سطح سلامت مصدومین شیمیایی با دستیابی به موثرترین روشهای درمان عوارض مزمن ناشی از عوامل شیمیایی.
•    دستیابی به روشهای پيشگيري و درمان موثر عوارض حاد و مزمن عوامل مواد شيميايي متداول و ترکیبات احتمالي آينده بر اساس مطالعات با رویکرد سیستم بیولوژی
•    تهیه پروتکل شناسایی و تشخیص سریع برای عوامل مختلف شیمیایی و دستیابی به فناوریهای نوین تشخیصی
•    تهیه دستورالعملهای دفاع پزشکی برای مدیریت حوادث شیمیایی.
•    مطالعه مكانيزم، كاربرد و اثر بخشي (كار آزمايي باليني) آنتی دوتها وداروهاي موثر در درمان
     ضايعات ناشي از عوامل شيميايي


 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد