1- معرفی مرکز و اهداف تاریخچه
مرکز  آسيبهاي شيميايي که در راستای ماموریت دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (عج)،  بخش عظيمي از تحقيقات و درمان مصدومین شيميايي را تحت پوشش دارد، در سال 1377  با عنوان مركز تحقيقات NBC، همزمان با شروع فعاليت پژوهشكده طب رزمي و بعنوان يكي از مراكز چهارگانه اين پژوهشكده فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1380 با تصويب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شوراي عالي گسترش دانشگاه¬ها رسما تاسيس شده است.

چشم انداز
مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی به عنوان یک مرکز  تحقیقاتی علمی و معتبر، پیشرو در سطح ملی و منطقه ای در دانش  فنی و بومی در زمینه های حفاظت، پيشگيري، رفع آلودگي، تشخيص و درمان عوامل و ترکیبات شيميايي با نگرش سیستم بیولوژی الگویی در سطح کشور و منطقه خواهد بود و در سطح مطالعات و تحقیقات طب نظامی، امداد و نجات به توانمندی در سطح جهانی دست خواهد یافت.
ماموریت
1.    ارتقاء سطح سلامت مصدومین شیمیایی با دستیابی به موثرترین روشهای درمان عوارض مزمن ناشی از عوامل شیمیایی.
2.    دستیابی به روشهای پيشگيري و درمان موثر عوارض حاد و مزمن عوامل مواد شيميايي متداول و ترکیبات احتمالي آينده بر اساس مطالعات با رویکرد سیستم بیولوژی
3.    تهیه پروتکل شناسایی و تشخیص سریع برای عوامل مختلف شیمیایی و دستیابی به فناوریهای نوین تشخیصی
4.    تهیه دستورالعملهای دفاع پزشکی برای مدیریت حوادث شیمیایی.
5.    مطالعه مكانيزم، كاربرد و اثر بخشي (كار آزمايي باليني) آنتی دوتها وداروهاي موثر در درمان
6.    ضايعات ناشي از عوامل شيميايي
7.    برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای پزشکان، پرستاران و اولین امدادگران پاسخ دهنده در حوزه دفاع پزشکی در حوادث شیمیایی  


 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد