اخبار و اطلاعیه ها

10ديکسب مقام برتر واحد توسعه تحقیقات بالینی توسط بیمارستان بقیه ا... (عج) در بین دانشگاههای همتراز
  • 304
  • .
  • .

به مناسبت هفته پژوهش و کسب مقام برتر واحد توسعه تحقیقات بالینی توسط بیمارستان بقیه ا... (عج) در بین دانشگاههای همتراز و تیپ 2 در سطح کشور از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ طی مراسمی با حضور معاون محترم تحقیقات دانشگاه در واحد مربوطه، افراد مؤثر مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.
معاونت تحقیقات و فن آوری
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر