1399/9/30 یکشنبه
آدرس : خ شیخ بهایی جنوبی ، کوچه نصرتی ، پژوهشگاه دانشگاه بقیه الله، ط همکف، مدیریت توسعه فن آوریهای سلامت

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد