پژوهش طرح های حائز اهمیت  مرکز تحقیقات نفرولوژی و ارولوژی:
  • طرح تولید داروی موثر در درمان سنگ کلیه
  • اصلاح سطحی کاتترها با لایه آبدوست جهت بهبود عملکرد با کاهش اصطکاک و ایجاد خواص آنتی باکتریال
  • بررسی تغییرات مورفولوژیکی سلول های سرطانی به کمک تحلیل "هندسه فرکتالی
  • ساخت ربات جراحی پروستات
  • ساخت دستگاه اندو ویژن
  • ساخت دستگاه نوین برای بیماران همودیالیز جهت استفاده در پروسه نیدلینگ ‏
  • ساخت کیت تشخیصی ارزیابی سطح ایمنی سلولی گیرندگان پیوند کلیه آلوگرافت به روش سنجش آدنوزین تری فسفات )ATP) در سلول هایT CD4+  تحریک شده با میتوژن

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد