اخبارمرکز فیزیولوژی ورزش

7مهرجلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش
  • 6360
  • .
  • .

 
پژوهشگاه سبک زندگی 
مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش

جلسه دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزش با عنوان:
طراحی آزمون آمادگی جسمانی عملیاتی، منطبق با نیازهای دکترین رزم زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


                                                           
دانشجو: 
ابوالفضل شکیبائی
استاد راهنما:
آقای دکتر وحید سبحانی
اساتید مشاور:
آقای دکتر حمید رجبی، آقای دکتر محسن صابری

مکان برگزاری: سالن همایش پژوهشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

زمان برگزاری: یکشنبه 8/7/1397
ساعت شروع: 16 
كلمات كليدي : فیزیولوژی ورزش , جلسه دفاع پایان نامه , آمادگی جسمانی , رزم زمینی , مرکز تحقیقاتی , ورزش 2
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو