اخبارمرکز فیزیولوژی ورزش

14مردادشروع به کار پروژه های حیوانی مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش
  • 6911
  • .
  • .

به اطلاع می رساند پروژه هایی تحت عناوین زیر در مرکز حیوانات علوم آزمایشگاهی آغاز به کار کرده است.
عناوین تحقیقاتی به شرح ذیل:
-    تاثیر تمرینات  تناوبی شدید و مصرف پربیوتیک در کبد چرب، در مدل حیوانی
-    بیماری سندرم متابولیک و تمرینات تناوبی شدید

 
كلمات كليدي : فیزیولوژی ورزش , کارگاه آموزشی , مرکز تحقیقاتی , ورزش 2
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو