مرکز مشاوره و سنجش آمادگی جسمانی

مرکز سنجش و مشاوره آمادگی جسمانی

 

مرکزسنجش و مشاوره آمادگی جسمانی با همکاری مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش و تربیت بدنی دانشگاه در سال 1395 در پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) تاسیس شد. در این مرکز شاخص های آمادگی جسمانی مانند ترکیب بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max) مورد سنجش قرار می گیرند.

خدمات مشاوره ای ارائه شده در مرکز شامل موارد زیر  می باشند:

  1. فیزیولوژی ورزش
  2.  آمادگی جسمانی و تناسب اندام
  3. تغذیه ورزشی

ورزش درمانی ( توانبخشی، آسیب ورزشی و  حرکات  اصلاحی)

 

 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه


.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد