اخبار مرکز مدیریت سلامت

15آبانجلسه توجیهی با تیم ارزیابی جهت آمادگی برای شرکت در مانور بین المللی opcw
  • 107
  • .
  • .

برگزاری جلسه توجیهی با تیم ارزیابی جهت آمادگی برای شرکت در مانور بین المللی opcw روز یکشنبه مورخ 23/07/1402

 
كلمات كليدي : مرکز مدیریت سلامت
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو