اخبار مرکز مدیریت سلامت

15آبانجلسه مشترک مدیران مرکز مدیریت سلامت با سازمان هلال احمر
  • 47
  • .
  • .

 شرکت در جلسه سازمان هلال احمر چهارشنبه مورخ 22/06/1402 جهت بررسی اولویت‌ها و نیازمندی‌های هلال احمر
     

                             
كلمات كليدي : مرکز مدیریت سلامت
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیــو