اخبارمنو

معرفی مرکز
معرفی مرکز:
مرکز تحقیقات مدیریت سلامت به استناد رای صادره در دویست و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی  مورخ 06/02/1389 مبنی بر موافقت اصولی با تاسیس مرکز فعالیت خود را آغاز نمود و در تاریخ 25/08/1393 به استناد رای صادره در دویست و بیستمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی موفق به کسب موافقت قطعی شد.

چشم انداز این مرکز در راستای ماموریت‌های محوله شامل :

1- برخورداری از دانش پیشرفته در ابعاد مختلف مدیریت سلامت نظامی و بحران با تاکید بر حوزه‌های نظامی و با تکیه بر سرمایه انسانی متعهد، متخصص.
2- توانایی در تولید علوم و فناوری‌های اقتدار آفرین در زمینه مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و فن آوری سلامت. 
3- پیشتازی در خلق توانمندی و اقتدار علمی نیروهای مسلح با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم و فناوری و مرجعیت علمی. 
4- دست یافتن به جایگاه برتر علوم مدیریت سلامت در کشور. 
5- الگوی سرآمد در نهادینه کردن اصول مدیریت اسلامی در حوزه سلامت.

در این خصوص ماموریت هایی که این مرکز برای خود متصور است در برگیرنده:

1- انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی ماموریت محور و توسعه دانش و فن آوری سلامت محور مورد نیاز نیروهای مسلح و کشور در سطوح ملی و بین المللی در زمینه علوم مدیریت، سیاستگذاری ، آینده پژوهی، اقتصاد خدمات بهداشتی درمانی، فناوری، بحران، پدافند غیر عامل و سلامت در حوادث و بلایا. 
2- جذب و بکارگیری محققین و نخبگان متخصص و متعهد و توانمند سازی پژوهشگران خود در تعامل موثر. 
3- ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی با کیفیت در حوزه سلامت و در راستای پاسخگویی به ماموریت‌های محوله و نیازهای واقعی نیروهای مسلح و کشور.

گرایشات پژوهشی این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

1- سیاستگذاری مدیریت راهبردی و آینده پژوهی در سلامت. 
2- مدیریت سلامت نظامی.
3- فناوری اطلاعات سلامت. 
4- اقتصاد سلامت.
-5  پدافند غیر عامل و سلامت در حوادث و بلایا

اعضا
اصلی مرکز:

دکتر احسان تیمورزاده (رئیس مرکز)
خانم دکتر پریسا مهدی زاده (مدیر پژوهش)
دکتر محمد کریم بهادری ( مسئول بخش علمی سیاستگذاری و آینده پژوهی سلامت )
دکتر محمد مسگر پور امیری ( مسئول بخش علمی اقتصاد و سلامت )
خانم دکتر مریم یعقوبی ( مسئول بخش فن آوری اطلاعات سلامت )
دکتر محمد محمدیان ( مسئول بخش علمی نظام سلامت در رزم و دفاع زیستی )
محسن عباسی ( دانشجوی دکتری و محقق )
غلامرضا اکبری ( مدیر دفتر )

دستاوردها:

1- انجام بیش از 100 پروژه تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری، آینده پژوهی، اقتصاد، فن آوری اطلاعات و مدیریت سلامت  نظامی
2- مرکز پیشرو در حوزه تجربه نگاری و ثبت تجربیات مربوط به اپیدمی بیماری کووید-19 در حوزهای مختلف درمان، آموزش درمان.
3- چاپ بیش از 426 مقاله در نمایه‌های معتبر ملی و بین المللی
4- بیش از 2117 ارجاع به مقالات و تولیدات علمی و  H-index  18
اولویت‌های این مرکز بر اساس نقشه راه در 5 بخش سیاستگذاری، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی سلامت، مدیریت بهداری در رزم، اقتصاد سلامت ، فناوری اطلاعات سلامت و بهداشت و پدافند غیر عامل و سلامت در حوادث و بلایا در سپاه، نیروهای مسلح و کشور خلاصه می‌شود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد