اخبارمنو

وبینارها

وبینارها/نشستهای تخصصی:
اقتصاد سلامت و کووید 19
بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت بودجه در مراکز درمانی
شکست بازار و راهکارهای مقابله با آن در بخش سلامت
چالش های دستیابی به پوشش همگانی واکسیناسیون کوید-19 در ایران
کاربرد ارزیابی اقتصادی در مدیریت و سیاستگذاری سلامت 
کاربرد ارزيابي اقتصادي در مداخلات بهداشتي و درماني


وبینار علمی اقتصاد سلامت و کوید-19
ردیف عنوان برنامه مجری- سخنران مدت زمان
( دقیقه)
ساعت تخصص
1 تلاوت قرآن، خیر مقدم و بیان اهداف وبینار دبیر علمی 10 10/8-8
جهان پساکرونا و مدیریت سلامت: چالش ها و افق های پیش رو دکتر علی نصیری 30 40/8-10/8 دکترای سلامت در بلایا و حوادث
2 مفاهیم اقتصادی و اپیدمی کوید- 19 دکتر محمد مسگرپور 45 25/9-40/8 دکترای اقتصاد سلامت
3 تحلیل سیاستی اثرات اقتصادی اپیدمی کوید-19 بر سلامت دکتر طه نصیری 30 55/9-25/9 دکترای سیاست گزاری سلامت
4 استراحت ---- 15 10/10-55/9
4 ارزیابی اقتصادی و اپیدمی کوید- 19 دکتر سیدمرتضی حسینی شکوه 45    55/10-10/10 دکترای اقتصاد سلامت
5 اقتصاد دارو و اپیدمی کوید- 19 دکتر پریسا مهدی زاده 30 25/11-55/10 دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت


"شکست بازار و راهکارهای مقابله با آن در بخش سلامت "
تاریخ برگزاری: شنبه 24/07/1400
ردیف عنوان برنامه مجری ساعت مدت (دقیقه)
1 تلاوت  آیاتی چند از کلام الله مجید قاری قرآن - 35/8- 30/8 5
2 معرفی برنامه ها
دکتر محمد مسگرپور دکترای اقتصاد سلامت 40/8 -35/8 5
3 مروری بر اجزاء اصلی  بازار، معرفی ویژگی های بازار رقابت کامل و مقایسه آن با بازار سلامت دکتر سیدمرتضی حسینی شکوه دکترای اقتصاد سلامت 10/9- 40/8 30
4 تشریح مفهوم شکست بازار(market failure) و انحصار(monopoly) در بخش سلامت دکتر سید مصطفی حکیم زاده دکترای اقتصاد سلامت 40/9-10/9 30
5 پرسش و پاسخ همه اساتید دکترای اقتصاد سلامت 55/9-40/9 15
6 عدم تقارن اطلاعات(Information Asymmetry) در بازار سلامت و راهکارهای مقابله با آن دکتر محمد مسگرپور دکترای اقتصاد سلامت 25/10 -55/9 30
7 کالاها/خدمات عمومی و پیامدهای بیرونی(Externality) در بازار سلامت دکتر پریسا مهدی زاده دکترای اقتصاد سلامت 55/10 -25/10 30«چالش های دستیابی به پوشش همگانی واکسیناسیون کوید-19 در ایران»
تاریخ برگزاری: یکشنبه 21/09/1400
ردیف عنوان برنامه مجری ساعت مدت (دقیقه)
1 تلاوت  آیاتی چند از کلام الله مجید قاری قرآن - 8:35- 8:30 5
2 معرفی برنامه ها
دکتر محمد مسگرپور دکترای اقتصاد سلامت 8:40-8:35 5
ضرورت پوشش همگانی واکسیناسیون کوید از منظرکنترل همه گیری دکتر حسین امینی دکترای اپیدمیولوژی 9-8:40 20
3 ضرورت واکسیناسیون کوید 19 از منظر اقتصاد سلامت و پیامدهای بیرونی مثبت آن دکتر سیدمرتضی حسینی شکوه دکترای اقتصاد سلامت 9:20-9 20
4 پوشش همگانی واکسیناسیون COVID-19 و تامین مالی هزینه های آن دکتر محمد مسگرپور دکترای اقتصاد سلامت 9:40-9:20 20
5 پرسش و پاسخ همه اساتید همه اساتید 9:55-9:40 15
6 تجارت واکسن COVID-19 در ایران و جهان: تولید یا واردات؟ دکتر پریسا مهدی زاده دکترای اقتصاد سلامت 10:15-9:55 20
7 مروری بر وضعیت مدیریت واکسیناسیون کوید 19: تجارب مدیریت واکسیناسون در ایران و جهان دکتر مریم یعقوبی  دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 10:35-10:15 20
8 تحلیل سیاست گذاری واکسیناسیون COVID-19 در ایران (ضعف ها و قوت ها) دکتر طه نصیری دکترای سیاست گذاری سلامت 10:55-10:35 20
9 مهمترین چالش های دستیابی به پوشش همگانی واکسیناسیون کوید-19 در ایران دکتر محمد مسگرپور دکترای اقتصاد سلامت 11:10-10:55 15


برنامه تفضیلی  کنفرانس " کاربرد ارزیابی اقتصادی در مدیریت و سیاستگذاری سلامت "(4/12/1400)
تاريخ برنامه ساعت عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و... نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران
1400.12.4 8:40 - 8:30 تلاوت قرآن،
 ارائه برنامه و اهداف وبینار
قاری قرآن
دبیر علمی
--
9:05 - 8:40 کلیات، مفاهیم و انواع ارزیابی اقتصادی در نظام سلامت دکتر مریم یعقوبی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
9:40 - 9:05 کاربرد ارزیابی اقتصادی در تخصیص منابع نظام سلامت دکتر سیدمرتضی حسینی شکوه دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
10:10 - 9:40 هزینه یابی در ارزیابی اقتصادی برنامه های نظام سلامت دکتر طه نصیری دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت
10:40 - 10:10 منافع در ارزیابی اقتصادی برنامه های نظام سلامت دکتر محمد مسگرپور دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
11:10 - 10:40 کاربرد ارزیابی اقتصادی در حوزه دارو در نظام سلامت دکتر پریسا مهدی زاده دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
11:30 - 11:10 نقد و بررسی مطالعات ارزیابی اقتصادی دکتر سیدمرتضی حسینی شکوه دکتری تخصصی اقتصاد سلامت
11:40- 11:30 پرسش و پاسخ سخنرانان اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاری سلامت 
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد