سه‌شنبه 7 تیر 1401  

رویدادهای آینده

25آبانیازدهمین جشنواره علمی تحقیقاتی باقرالعلوم (ع)
  • 498
  • .
  • .

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) برگزار می کندیازدهمین جشنواره علمی تحقیقاتی باقرالعلوم (ع)
زمان: 29 آذرماه 1400
 
 
امتیاز دهی