یکشنبه 12 آذر 1402  

12مردادمشاوره
  • 452
  • .
  • .

مدیرعلم سنجی :   امیر همایون کیهان
کارشناسان علم سنجی :   حسین امینی - اکبر قربانی
ایمیل : SCI@bmsu.ac.ir
تلفن تماس با کارشناس علم سنجی : 87554529

تلفن تماس با مدیریت علم سنجی :    87554532    
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد