یکشنبه 12 آذر 1402  

8مردادگزارشات
  • 408
  • .
  • .

نتایج ارزیابی دانشگاه ها از منظر وزارت بهداشت طی سالهای 90-96

سال 1390
سال1391
سال 1392
سال 1393
سال 1394
سال 1395
سال 1396

نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقاتی
 
امتیاز دهی
 
 

ساختار و مراکز

لینک های مرتبط

مجلات دانشگاه

تماس با ما

.کلیه حقــوق این وبسایت بــرای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله محفوظ می باشد